Vagyonvédelem

Tevékenységeink

 • információs rendészet
 • járõrtevékenység
 • szállítmányellenõrzés
 • ellenõrzött ki- és beléptetés
 • rendezvénybiztosítás
 • rendkívüli esemény bekövetkeztekor a kellő intézkedés megtétele
 • szolgálati adminisztráció
 • Vagyonvédelem

  Szolgáltatásunk

  Vagyonvédelmi szolgáltatásainkat az e tevékenységet szabályozó 2005. évi CXXXIII. törvényi előírásokban foglaltak szerint, azok maradéktalan betartásával látjuk el.
  Megrendelőink elvárásaihoz igazodva készítjük el a vagyonvédelmi- és rendészeti tervet, melyben javaslatot teszünk az adott feladat szakmai megvalósításának lehetőségeire, a legoptimálisabb megoldásokat alkalmazva.

  Rendészeti- és vagyonvédelmi szolgáltatásainkat egyedi rendészeti utasítások, őrutasítások szabályozzák.
  A vagyonvédelmi tevékenységet végezhetjük a megbízó belső rendészeti szabályzata alapján, vagy az előzetes igényfelmérést követően kidolgozzuk a megrendelő rendészeti szabályzatát, őrutasítását és ez alapján látjuk el a feladatot.

  A biztonsági szolgálat dolgozói a számukra elkészített részletes munkaköri leírás alapján látják el feladatukat.

  A biztonsági szolgálat formaruhában dolgozik, melyen fényképes, sorszámozott kitűzőt visel.

  Dolgozóinkat feladatkörüknek megfelelő képzésben részesítjük, folyamatos oktatásukról gondoskodunk.

  Társaságunk a Grouppama Garancia Biztosító Zrt-vel kötött felelősség biztosítással rendelkezik.