Takarítás, létesítményüzemeltetés

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásunk magába foglalja az épületben folyó tevékenység figyelembevételével szükségesnek tartott:

 • napi portalanító takarítást,
 • szociális helyiségek napi fertőtlenítő takarítását,
 • napi hulladék eltávolítást,
 • ütemezett, időszakos nagytakarítást,
 • gondnoki feladatok ellátását.
 • Takarítás, létesítményüzemeltetés

  Vállaljuk

  A takarítási időszakokat a helyiségek funkcionális feladatainak függvényében úgy alakítjuk ki - a megrendelővel egyeztetve hogy munkavégzésünk ne zavarja a napi tevékenységet.
  A takarítási munkákhoz használt vegyi anyagok környezetbarát termékek és megfelelnek az ÁNTSZ által támasztott követelményeknek.
  Takarítási szolgáltatásaink igény szerint bővíthetőek.
  Társaságunk vállalja a megrendelő tulajdonában levő parkosított terület gondozását, valamint téli időszakban síkosság-mentesítést, hó eltakarítást a szükséges mértékben.
  Gondnoki szolgáltatásunk keretén belül a megrendelő tulajdonában levő épületben, létesítményben keletkezett kisebb hibák azonnali elhárítását, illetve a szakszervizzel történő kapcsolattartást vállaljuk.
  A dolgozók munkakörüknek megfelelő rendszeres szakképzésben részesülnek. Felvételi alapkövetelményeink a feddhetetlen előélet, rendezett családi körülmények, egészségügyi és pszichikai alkalmasság, szakmai rátermettség.
  Minden munkaterületre részletes munkaköri leírást készítünk, melynek összeállítása során megrendelőink érdekeit tartjuk szem előtt, belső szabályzatait, a mindenkori vonatkozó törvényeket, rendeleteket maximálisan figyelembe véve.
  Az ebben foglalt kötelezettségek betartását garantáljuk. Valamennyi szolgáltatásunkat folyamatosan ellenőrizzük.